Zasklívací systém Optimi

Charakteristika

Zasklívací systém z bezpečnostního tvrzeného skla a hliníkových profilů pro mobilní zasklení lodžií a výklenků domů. Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát ochranu proti hluku,prachu,dešti a sněhu a působí jako další překážka proti vniknutí do objektu.

Varianty: systém lze použít pro

- lodžie rovné

- lodžie rohové

- lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté

Výhody:

• kompletnost dodávky

• umožňuje snadné a bezpečné mytí skel i z venkovní strany • nevyžaduje údržbu

• neovlivňuje architektonický vzhled budovy a vyhovuje požadavkům pro jeho užití (skleněné dílce bez svislých rámů)

• krátká doba montáže

• montáž se provádí zevnitř lodžie, není potřeba lešení Bezpečnost:

• skla jsou s hliníkovými profily nejen slepena, ale i snýtována Certifikace:

Certifikát č. CO/C-100A-2002/P vydalo Centrum stavebního inženýrství a.s., Certifikační orgán č. 3048 - s platností

do 15.10.2006

Ocenění: Velká cena výstavy FOR HABITAT 94

 

Technický popis

Materiál:

• skleněné dílce - bezpečnostní tvrzené sklo tl. 6mm, hrany zabroušené

• horní a spodní vedení, profily pro uložení skel hliník opatřený plastovým práškovým potahem b1é barvy

• ostatní součásti (kolečka, kluzné části atd.) nerez ocel, plast a mosaz

Skladba konstrukce:

• horní pojezdové vedení s mechanismem na otáčení skel • spodní kluzné vedení

• skleněné d1ce vsazené na kratších stranách do profilů s pojez­dovými kolečky (horní strana) a kluzáky (dolní strana)

• profilové silikonové těsnění krajních skel k utěsnění nerovností obvodové zdi u bočních skel lodžie

• systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu nebo šrouby do oceli

Funkce výrobku:

• skleněné d1y se posouvají v horním kolejničkovém vedení k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí

• otevření může být částečné nebo úplné

• odsouvání skel je volitelné bud' na jednu nebo druhou stranu, nebo na obě strany lodžie

• po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření zvenčí

• a jako novinka - i po částečném otevření lodžie je systém zajištěn proti možnosti otevření zvenčí

Povrchová úprava:

• hliníkové části opatřeny bílým plastovým práškovým potahem

 

Technické údaje

Rozměry:

• délka zasklení lodžie

- do 6,5 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie

- do 13 m při odsouvání a otáčení skel na obě strany lodžie

• výška zasklení do 2 m

• šířka tabule cca 600 mm až 660 mm • tloušťka tabule 6 mm

Hmotnost:

• plošná (sklo) - 15 kg.m

• na běžný metr (systém) - 25 kg.m (při výšce zasklení 1,5 m) Tepelně technické vlastnosti:

• snížení spotřeby energie na vytápění

- u středních bytů s ochlazovanými průčelními stěnami o cca 21 ­

- u středních bytů s osluněnými stěnami o cca 37%

 

Stavební realizace

Způsob osazení výrobku:

• systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí zevnitř lodžie

• připevnění na hotovou konstrukci lodžie s použitím elektrického ručního nářadí a ocelových kotev do betonu anebo šroubů do oceli, je-li systém připevněn na ocelový nosník

Provoz a údržba:

• snadná ovladatelnost systému (viz funkce výrobku)

• mazání horních pojezdových koleček silikonovým olejem jednou za rok

• čištění vnější strany skel umožněno posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně lodžie

 

Dodavatelské a obchodní údaje

Cena:

dle velikostí lodžie a množství doplňkových prací, na vyžádání zašleme aktuální ceník

Realizace objednávky:

před podepsáním smlouvy o dodávce provede technik prováděcí firmy zaměření a kontrolu stavu nosného prvku

Záruční lhůta: 5 roků

Životnost: cca 30 let Doprava: zajišťuje dodavatel

Doba montáže: dle velikostí a náročnosti 3 - 8 hodin

Upozornění:

• nutnost ohlášení stavebních úprav (dle regionu)

• horní a spodní kolej může být dle potřeby dělená

 

Schéma systému

schema

telefon