Zasklívací systém Glasa

Charakteristika

Systém posuvného zasklení GLASA°, je pro svou pro­věřenou severskou kvalitu nejpoužívanějším řešením při zateplování balkónů a lodžií panelových, cihlových i rodinných domů. Náš systém volí především ti zákaz­níci, kteří preferují moderní design i trvalou funkčnost při minimálních nárocích na údržbu. Kvalitně řešena pro­sklená plocha slouží nejen proti pronikání chladuhluku aexhalací, ale přirozeně zlepšuje energetickou bilanci obydlí díky využívání slunečního záření. Současně výraz­ně zvyšuje ochranu bytu proti nezvaným návštěvníkům. Nezanedbatelné je i zvýšení užitné hodnoty bytu. Zisk 3-9 m2 pro celoroční využití ať již jako příjemného pose­zení, nebo pro uložení jízdních kol a lyží, často vyřeší zcela zásadní problém. Počáteční investice se pak vra­cí nejen v úsporách energií, ale i v trvalém prožívání zvý­šeného komfortu a uspokojení ze zvýšení kvality život­ního prostředí.

Dobrý zasklívací systém je snad jediný komfortkterý se během používání zaplatí sám. Výroba a dodávka energií je stále náročnější a také dražší. Návratnost investic je v tomto případě opravdu rychlá. A to nejen v penězích. Vítanou změnou pro nás všechny je i výrazné zlepšení vzhledu našich sídlišť.

Hliníkový zasklívací systém GLASA® patří všude tam, kde je nutná vysoká pevnost, tvarová stálost a dlouhá život­nost. Pro sídliště by měl být zásadní volbou.

Jak probíhá realizace?

Nemusíte mít žádné obavy. Celý zasklívací systém je po bezplatném zaměření Vašeho balkónu nebo lodžie zkompletován a připraven ve shodě s Vašimi požadav­ky k jednoduché a rychlé montáži. Montáž v délce jed­noho pracovního dne je bezpečná a provádí se z vnitřní strany balkónu.

Posuvný hliníkový systém GLASA° Vás překvapí nená­ročností na prostor, jednoduchostí ovládání a kvalitou řešení každého detailu.

Popis systému

Zasklení tvoří posuvná křídla, která se skládají z hliní­kového rámu a skleněné výplně.

Konstrukce posuvného rámového systému GLASA® je tvořena pevnými dutými profily ze slitiny hliníku AIMgSi ve standardní povrchové úpravě bílý komaxit nebo stříbrný elox. Na přání zákazníka lze dodat jakou­koliv barvu stupnice RAL.

Jednotlivé díly (křídla) se posouvají mezi horní a dolní kolejnicí k boční stěně, kde se za sebe hladce zasou­vají bez nároku na vnitřní prostor balkónu či lodžie. Nehlučný posun křídel zajišťují bez údržbová nerezová ložiska s plastovou bandáží.

Odvod dešťové vody se děje pomocí drenážních otvo­rů ve spodní kolejnici.

Odolnost proti větru a zároveň optimální cirkulaci vzdu­chu, při minimálních ztrátách tepelné energie, zajišťu­je speciální mohérovékartáčové těsnění.

Spojovacími prvky vodorovných a svislých profilů jsou plastové polyamidové rohy.

Při úplném uzavření systému do sebe zapadnou zám­ky vertikálních profilů a zafixují křídla do správné polo­hy, čímž zvýší odolnost proti nárazům větru. Výhodou je také možnost zajištění systému proti vysazení křídel nebo otevření zvenčí.

Systém GLASA© se vyznačuje velkou plochou zaskle­ní. Použít lze skla jednoduchá o síle 4-6 mm, skla bez­pečnostní, skla kalená a skla izolační. Jako výplň lze použít i polykarbonát nebo PVC.

Certifikát č. 060 019160, vydal TZÚS Praha, pobočka Brno

STO č. 06 3454, vydal TZÚS Praha, pobočka Brno Maximální délka posuvného zasklení: 12 m Maximální výška posuvného zasklení: 2,3 m Hmotnost systému: 14 kg/m2, při použití skla o síle 4mm

Životnost systému: minimálně 30 let

telefon